REDUCERE DE 50% ÎN PRIMA LUNA DE COLABORARE

Dacă ai o firmă nou înființată și ești la început de drum, cheltuielile se pot aglomera chiar înainte de demararea activității. Noi înțelegem acest aspect, așa că oferim noilor antreprenori un mic boost, și anume un discount de 50% la onorariul contabil în prima lună de activitate.

ESTIMAREA ONORARIULUI:

Domeniul de activitate:
fără activitate
servicii
comerț
producție
Tipul de impozit suportat de entitate:
impozit pe venit
impozit pe profit
Entitatea este înregistrată în scopuri de TVA:
da
nu
Număr de documente lunare privind achizițiile și vânzările:
1-10 documente
11-50 documente
51-100 documente
Numărul de angajați:
fără angajați
1-3 angajați
4-9 angajați
10-19 angajați
Operațiuni valutare:
fără operațiuni valutare
achiziții/livrări intracomunitare
import/export
Număr casierii:
1
2
2-4
Număr conturi bancare:
1
2
2-4
Modalitatea de preluare a documentelor:
predarea personală la sediul nostru sau prin curier
preluarea documentelor de la sediul dvs.

ONORARIUL ESTIMAT: 0 lei

*Pentru entitățile care nu se încadrează în opțiunile predefinite se vor elabora onorarii personalizate.

NU SE PERCEP TARIFE PENTRU:

 • consultanță telefonică, prin email, la sediul nostru sau la sediul dvs.;
 • identificarea unor soluții pentru optimizarea taxelor;
 • asistență în fața autorităților publice la un eventual control;
 • întocmirea, vizarea și raportarea situațiilor financiare anuale;
 • semnătură electronică în vederea transmiterii declarațiilor;
 • pregătirea și completarea documentelor privind inventarierea patrimoniului entității la data închiderii exercițiului financiar;
 • întocmirea de hotărâri AGA, atât cele referitoare la aprobarea situațiilor financiare, cât și referitoare la alte aspecte;
 • adăugarea/scoaterea din evidență a salariaților, întocmirea de acte adiționale, elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară și eliberarea de adeverințe pentru salariați.
ONORARIU PENTRU FREELANCERI PE UPWORK SAU ALTE PLATFORME ONLINE:

BASIC: 450 lei/lună, include:
 • până la 4 facturi de venit lunar (întocmim facturile de venit conform legislației în vigoare pe baza documentelor extrase de pe platformă);
 • până la 4 retrageri de fonduri de pe platforma online/lună;
 • un singur cont bancar (retragerile de pe platformă se efectuează în contul în lei);
 • până la 10 facturi/bonuri de cheltuieli pe lună;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor lunare;
 • întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.
Adiții la Pachetul BASIC:
 • de la al 2-lea cont bancar (încasări în valută):
+50 lei/cont;
 • între 5 – 10 facuri de venit lunar:
+50 lei;
 • între 11 – 20 facuturi de venit lunar:
+100 lei;
 • între 11 – 30 facturi/bonuri de cheltuieli pe lună:
+50 lei;
 • între 1 – 3 salariați:
+50 lei;
 • între 4 – 10 salariați:
+100 lei;
 • situații financiare semestriale (30 iunie) pentru depășirea cifrei de afaceri de 220.000 lei în anul anterior:
+250 lei/an.

În lunile fără activitate pe platforme online, onorariul este de:
 • 100 lei/lună fără salariați;
 • 150 lei/lună dacă firma are între 1-3 salariați.