Șomajul tehnic suportat de stat – principalele aspecte și modificări la zi
- publicat pe 31.03.2020 -
Pentru că în această perioadă foarte mulți dintre angajatori se îndreaptă către opțiunea șomajului tehnic suportat de stat, prezentăm următoarele informații de maximă importanță:
 • Măsurile de sprijin privind șomajul tehnic pot fi accesate de orice societate comercială, indiferent de mărime, cu respectarea condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020. Accesarea măsurii de sprijin privind indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de stat nu este condiționată de mărimea firmei sau de numărul de angajați.
 • Nu mai exista constrângeri în ceea ce privește numărul de salariați ai unei firme care pot intra în șomaj tehnic decontat de stat, în sensul că s-a eliminat plafonul numeric de maximum 75% dintre angajați care pot beneficia de ajutor de șomaj tehnic suportat de stat.
 • Nu mai exista obligativitatea de a avea un certificat CSU, fiind suficientă o declarație pe proprie răspundere.
 • Nu se mai condiționează acordarea acestui ajutor de lipsa capacității financiare, eliminându-se prevederea referitoare la diminuarea încasărilor cu cel puțin 25%.
 • Cuantumul indemnizației pentru șomajul tehnic este de 75% din salariul BRUT, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv (75% * 5.429 lei = 4.072 lei).
 • Indemnizația de 75 % prevăzută anterior este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, însă nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă. La calculul impozitului pe venit nu se utilizează deducerea personală. Termenul de plată și declarare a impozitului și a contribuțiilor sociale este dată de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
 • Angajatorul și nu angajatul este cel care va face toate demersurile privind șomajul tehnic, conform Codului Muncii, și se va adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru a primi fondurile necesare plății indemnizațiilor pentru șomajul tehnic.
 • În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte de muncă din care cel puțin unul este activ pe perioada stării de urgență, acesta nu va beneficia de indemnizația de 75%.
 • În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte de muncă și toate sunt suspendate, acesta va beneficia de indemnizația de 75% aferentă salariului celui mai mare.
 • Perioada în care plata indemnizației pentru șomajul tehnic este suportată de stat este perioada stării de urgență.
 • Plata aferentă indemnizațiilor pentru șomaj tehnic ale angajaților se face în contul ANGAJATORULUI, urmând ca acesta să achite contribuțiile aferente indemnizațiilor și să facă plățile în conturile ANGAJAȚILOR.
 • Plata indemnizației se va face în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale în cel mult 15 zile de la depunerea documentației, urmând ca angajatorul să remită banii angajaților în termen de maximum 3 zile lucrătoare.
 • Deși nu este o măsură de încurajat, angajatorul, dacă decide să recurgă la concediere, nu este obligat să apeleze mai întâi la varianta șomajului tehnic, dar concedierea se va face doar în conformitate cu prevederile Codului Muncii, mai exact, respectând art. 75 alin. (1) din Legea nr. 53/2002- Codul Muncii, care stipulează că în cazul concedierii, angajatul trebuie să beneficieze de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
 • Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile familiale a căror activitate a fost afectată de instituirea stării de urgență beneficiază și ele de sprijin din partea Statului. Acestea se încadrează în categoria descrisă de art. XV al O.U.G. nr. 30/202 și beneficiază pe perioada stării de urgență, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei = 4.072 lei). Plata indemnizației se realizează de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene (AJPIS).
 • Sportivii cu contractele de activitate sportivă suspendate și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei = 4.072 lei). Plata indemnizației se realizează de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene (AJPIS).
În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, ANGAJATORII depun prin poșta electronică la AJOFM în raza cărora își au sediul social următoarele documente:
 • o cerere semnată și datata de reprezentantul legal;
 • o declarație pe propria răspundere;
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.
Documentele se transmit în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar plata va fi efectuată în contul angajatorului în termen de 15 zile de la data depunerii documentației.

Pentru a beneficia de indemnizație, PFA-urile, II-urile, IF-urile, sportivii cu contractele de activitate sportivă suspendate și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor depun prin poștă electronică la AJPIS:
 • o cerere însoțită de copia actului de identitate;
 • o declarație pe propria răspundere.
Documentele se transmit până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata indemnizației se face în cel mult 10 zile de la data depunerii documentației.